Cawes na Domovskym webu Clanu =M4RINES=... Ktrerý paří.. Vietcong... na Verzi 1.1 a 1.60

Velká Aktivita na CW u nás nevládne.. ale hrajeme to jako jo.. ale .... ta docházka....to je des běes

=M4R=VS |CAHV|

=M4RINES=VS|CAHV|

=M4RINES=VS|CAHV|

VIETCONG 2008-02-28